Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

Aktualności, Konkursy artystyczne
13 listopada 2023 23:58

Przegląd jest formą konkursu skierowaną do dzieci i młodzieży rozwijających swoje pasje, dającą możliwość prezentacji umiejętności w występie solowym lub zespołowym.

Poniżej znajdują się wszystkie potrzebne dokumenty dla zainteresowanych udziałem
w IX Przeglądzie Talentów Artystycznych

Wypełnione karty zgłoszeniowe wraz z załączniki należy przesłać do dnia 30 listopada 2023 r. na adres e-mail organizatora: sekretariat@sp3debica.pl
W tytule należy podać:

„IX MPTA – [imię i nazwisko uczestnika] – [szkoła delegująca uczestnika]”.
Ewentualne nagranie audio podkładu muzycznego należy dołączyć do tej samej wiadomości.

Skip to content