Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

Historia szkoły

14 XII 1954 r. – w nowo wzniesionym budynku Przedszkola WSK na Osiedlu Matejki otwarto dwa oddziały nowej szkoły w Dębicy – Szkoły Podstawowej nr 3, uczęszczało do niej 70 uczniów.
1954 r. - budynek szkoły.

1954 r. – budynek szkoły.

1 IX 1957 r. – szkoła otrzymuje własny, pięcioizbowy pawilon przy ul. Parkowej (później, po rozbudowie, własność Szkoły Podstawowej nr 7 – specjalnej). W tym też roku rozpoczęto budowę budynku szkoły przy ul. Kraszewskiego.
22 VII 1959 r. – oddanie do użytku dwukondygnacyjnego budynku z jedenastoma izbami lekcyjnymi, świetlicą i salą gimnastyczną; powołanie przy szkole dwóch oddziałów klas specjalnych, które stanowiły początek powstałej później (w 1966r.) samodzielnej SP nr 7.
1959 r. - budynek szkoły.

1959 r. – budynek szkoły.

15 XII 1962 r. – nadanie szkole imienia Piotra Chłędowskiego z okazji 20-lecia powstania PPR.
14 II 1965 r. – zgodnie z ówczesną reformą szkolnictwa zaczynają funkcjonować dwa oddziały klas ósmych.
14 II 1990 r. – Uchwałą Rady Pedagogicznej szkoła przestaje nosić imię Piotra Chłędowskiego.
1 IX 1991 r. – przejęcie przez szkołę drugiego budynku (po SP nr 7), w którym umieszczono klasy nauczania początkowego.
30 IX 1995 r. – nadanie szkole imienia Generała Tadeusza Bora – Komorowskiego, poświęcenie tablicy pamiątkowej i sztandaru szkoły ufundowanego przez Fundację Knobel.
1 IX 1999 r. – zgodnie z uchwałą Rady Miasta placówka rozpoczyna działalność jako zreformowana szkoła podstawowa.
1999 r. Święto patrona szkoły, pasowanie uczniów klas pierwszych.

1999 r. Święto patrona szkoły, pasowanie uczniów klas pierwszych.

1 IX 2017 r. – zgodnie z reformą edukacji nasza szkoła na nowo stała się ośmioklasową podstawówką działającą w budynkach przy ulicy Kraszewskiego i Łysogórskiej (dawnym MG nr 2)
W 2017 r. budynki szkolne przy ulicy Kraszewskiego nabrały nowego wyglądu i zostały poddane termomodernizacji.
2017 r. - budynki szkoły po termoizolacji z nową elewacją.

2017 r. – budynki szkoły po termoizolacji z nową elewacją.

8 marca 2017 r. rozpoczęła się budowa „przewiązki” – budynku łączącego „małą” i „dużą” szkołę.
Nasz Pan dyrektor – Paweł Adamek (tym razem nie batutą, lecz prawdziwą łopatą) oficjalnie dał sygnał rozpoczęcia prac budowlanych.
8 marca 2018 r. - rozpoczęcie budowy "przewiązki" łączącej dwa budynki szkoły.

8 marca 2018 r. – rozpoczęcie budowy „przewiązki” łączącej dwa budynki szkoły.

grudzień 2018 r. – oddana do użytkowania została tzw. „przewiązka” łącząca dwa budynki szkoły przy ul. Kraszewskiego. Dzięki tej inwestycji zyskaliśmy doskonała komunikację, wysoki standard bezpieczeństwa, a także nowe pomieszczenia, w których swoje miejsce znalazły: biblioteka, mała sala gimnastyczna, sale świetlicy szkolnej i pracownia plastyczna.
2019 r. - nasza szkoła z gotową do użytku "przewiązką"

2019 r. – nasza szkoła z gotową do użytku „przewiązką”

1 IX 2019 r. – zgodnie z uchwałą Rady Miasta placówka pod nazwą Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy im. gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego na nowo rozpoczyna działalność jako samodzielna zreformowana szkoła podstawowa mieszcząca się pod adresem ul. Kraszewskiego 37 w Dębicy.
2019 r, - wejście boczne do szkoły

2019 r, – wejście boczne do szkoły

Skip to content