Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

O nas

„Wychowujemy i edukujemy łącząc tradycje ze współczesnością”

O nas:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

Jesteśmy szkołą, która od 64 lat wpisuje się w krajobraz naszego miasta. Przez jej mury przewinęło się tysiące młodych ludzi. Nauczyciele zawsze dokładali starań, aby wychowankom szkoły przekazać jak najwięcej wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim, żeby wychować ich na mądrych, prawych i wartościowych ludzi. Dziś szkoła ma już bogatą tradycję i dorobek. Stara się dobrze uczyć i wychowywać uczniów nowej generacji.

Obecnie jesteśmy placówką wielowymiarowego rozwoju, nastawioną na potrzeby naszych wychowanków. Edukując, rozwijamy indywidualny potencjał uczniów, nakreślamy ścieżkę ich kariery szkolnej, przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, wykorzystując nowoczesne formy kształcenia oraz wiedzę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Dzięki temu nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Mogą rozwijać zainteresowania i pasje na licznych kółkach zainteresowań.

Misją naszej szkoły jest również stworzenie inspirującego środowiska, w którym wysoki poziom edukacji i dobre wychowanie przygotują młodych ludzi na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Dążymy do tego, aby nasi absolwenci swobodnie porozumiewali się w językach obcych, umiejętnie i bezpiecznie poruszali się w świecie wirtualnym oraz posiadali gruntowne wykształcenie ogólne.

Czynimy starania, aby rozwinąć w nich zdolności logicznego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności i umiejętności współpracy w grupie. W wychowaniu kładziemy szczególny nacisk na kulturę osobistą oraz pielęgnowanie tradycji i wartości.

Przed nami sporo edukacyjnych oraz wychowawczych wyzwań i planów.

Pokładamy nadzieję, że przy wsparciu naszych uczniów i rodziców uda nam się wiele z nich wprowadzić w życie.

Naszym uczniom zapewniamy:

  • bezpieczny pobyt w szkole,
  • wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki,
  • możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • osobny budynek dla młodszych dzieci,
  • wyspecjalizowaną kadrę w zakresie pomocy psychologicznej,
  • pobyt w świetlicy szkolnej,
  • ciepły obiad przygotowany w kuchni szkolnej,
  • pomoc wykwalifikowanej pielęgniarki.

W naszej szkole stawiamy na współpracę z Rodzicami i wspieramy ich w wychowaniu dzieci.

Skip to content