Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

O nas

„Wychowujemy i edukujemy łącząc tradycje ze współczesnością”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

Jesteśmy szkołą, która od 69 lat wpisuje się w krajobraz naszego miasta. Przez jej mury przewinęło się tysiące młodych ludzi. Nauczyciele zawsze dokładali starań, aby wychowankom szkoły przekazać jak najwięcej wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim, żeby wychować ich na mądrych, prawych i wartościowych ludzi. Dziś szkoła ma już bogatą tradycję i dorobek. Stara się dobrze uczyć i wychowywać uczniów nowej generacji.

Najlepsza szkoła! wyniki egzaminów ósmoklasisty

Obecnie jesteśmy placówką wielowymiarowego rozwoju, nastawioną na potrzeby naszych wychowanków. Edukując, rozwijamy indywidualny potencjał uczniów, nakreślamy ścieżkę ich kariery szkolnej, przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, wykorzystując nowoczesne formy kształcenia oraz wiedzę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Aktywnie podejmujemy wyzwania nowoczesnej edukacji realizując m.in. projekt MEiN #LaboratoriaPrzyszłości, bierzemy udział w różnorodnych formach doskonalenia umiejętności, rozwijania talentów i poszerzania wiedzy. Współpracujemy z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi na terenie miasta, województwa, kraju i Europy.

laboratoria przyszłości 2023 24
Miejska gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej - nagrody dla nauczycieli SP nr 3 w Dębicy

Dzięki temu nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Mogą rozwijać zainteresowania i pasje w ramach kółek zainteresowań.

Europejska Gra Terenowa w Dębickiej Strefie Kultury z Funduszami Europejskimi

Euforia kolorów - kółko plastyczne

Misją naszej szkoły jest również stworzenie inspirującego środowiska, w którym wysoki poziom edukacji i dobre wychowanie przygotują młodych ludzi na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Dążymy do tego, aby nasi absolwenci swobodnie porozumiewali się w językach obcych, umiejętnie i bezpiecznie poruszali się w świecie wirtualnym oraz posiadali gruntowne wykształcenie ogólne.

Innowacyjna historia – nowe technologie w służbie edukacji - banner

Warsztaty chemiczne

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - European Day of Languages Festival z okazji Europejskiego Dnia Języków - SP nr 3 w Dębicy

Czynimy starania, aby rozwinąć w nich zdolności logicznego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności i umiejętności współpracy w grupie. W wychowaniu kładziemy szczególny nacisk na kulturę osobistą oraz pielęgnowanie tradycji i wartości.

Szkoła do hymnu 2023 foto

Angażujemy uczniów do działań w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Kole Wolontariatu. Organizujemy, promujemy i aktywnie wspieramy akcje charytatywne, kulturalne, artystyczne, prospołeczne, patriotyczne, sportowe i ekologiczne.

SAMORZĄD UCZNIWOSKI - SZKOLNE KOŁO WOLANTARIATU

Rycerskość wieśniacza - uczniowie naszej szkoły

Uczniowie klasy 5b - #SzkołaPamięta

Nagrodzeni w Powiatowym konkursie Plastycznym "Dębickie Korzenie - Krzysztof Penderecki - in memoriam"

Małe BWA na wystawie IX SALON BWA TARNÓW

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE W MUZEUM REGIONALNYM - Iskierczanie dla uczniów SP nr 3 w Dębicy

DZIEŃ ZIEMI WYNIKI KONKURSÓW

SZALONE FRYZURY SP nr 3 w Dębicy

GALERIA BEZDOMNA - 28-29 10 2023 - SP nr 3 w Dębicy

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Pielęgnujemy nasze szkolne tradycje i zawsze mile wspominamy naszych Absolwentów 🥰

Absolwenci SP nr 3 w Dębicy - spotkanie po 45 latach

Przed nami sporo edukacyjnych oraz wychowawczych wyzwań i planów 🥰👍

Pokładamy nadzieję, że przy wsparciu naszych uczniów i rodziców uda nam się wiele z nich wprowadzić w życie.

Naszym uczniom zapewniamy:

  • bezpieczny pobyt w szkole,
  • wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki,
  • możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • osobny budynek dla młodszych dzieci,
  • wyspecjalizowaną kadrę w zakresie pomocy psychologicznej,
  • pobyt w świetlicy szkolnej,
  • ciepły obiad przygotowany w kuchni szkolnej,
  • pomoc wykwalifikowanej pielęgniarki.
Dzień Kropki 2023 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

W naszej szkole stawiamy na współpracę z Rodzicami i wspieramy ich w wychowaniu dzieci.

Skip to content