Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

230 rocznica uchwalenia Konstytucji Majowej 🇵🇱

Aktualności
3 maja 2021 10:15

Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało – czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita.

Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju,
– Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju.


230 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową – Konstytucję 3 Maja, drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawę zasadniczą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

My, Polacy, szczycimy się tą konstytucją, prawie każdy z nas pamięta datę jej uchwalenia, ale czy wiemy, dlaczego ta ustawa rządowa jest i była tak ważna? Uchwalona 3 maja 1791 roku w wyniku obrad Sejmu Czteroletniego Konstytucja miała na celu reformę systemu politycznego Rzeczpospolitej. Ustawa Rządowa wprowadzała między innymi trójpodział władzy, znosiła liberum veto, wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Ograniczyła w ten sposób wpływy magnaterii, a umocniła władzę centralną państwa. Miała stać się fundamentem pod budowę nowoczesnego i silnego państwa polskiego. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Była to wielką próba ratowania Ojczyzny wbrew wszelkim przeciwnościom, świadectwem siły Polaków oraz umiłowania Ojczyzny ponad wszystko.

Zachęcamy wszystkich uczniów do obejrzenia filmu edukacyjnego „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” z serii „Ożywione obrazy”

Holler Box
Skip to content