Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

Dzień Edukacji Narodowej

Aktualności
16 października 2021 02:43

W Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której swój program artystyczny zaprezentowali uczniowie klas drugich.
Wiersze, piosenki i życzenia kierowane do nauczycieli i pracowników szkoły spotkały się
z uznaniem wyrażanym gromkimi brawami. Zebrani uczniowie, nauczyciele i rodzice wysłuchali słów dyrektora szkoły, który kierując życzenia do nauczycieli wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzenia składał także przewodniczący Rady Rodziców, pan Andrzej Frej, który podziękował za trud i oddanie
w pracy pedagogicznej nauczycieli.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie serdeczne życzenia mając nadzieję,
że będą się spełniały w najbliższej przyszłości.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy – Dzień Edukacji Narodowej, 14 października 2021 r.


Skip to content