Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego

Wolna i Niepodległa

Aktualności, Plastyka w szkole, Z życia świetlicy
12 listopada 2021 22:03

W przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości podopieczni świetlicy z grupy trzeciej tworzyli piękne kompozycje w barwach narodowych. Ideą przyświecającą pracy plastycznej była WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ, którą symbolizowały ptaki w locie. Ptaki bowiem nie znają granic i żyją swobodnie. Powiedzenie „Wolny jak ptak” stało się podpowiedzią pomysłu na ilustracje obrazujące WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ naszej Ojczyzny.

Zapraszamy do obejrzenia filmu obrazującego pracę dzieci i jej piękne efekty w postaci jakże wymownych obrazów.

Wolna i Niepodległa – prace plastyczne podopiecznych świetlicy z okazji Święta Niepodległości
Holler Box
Skip to content